Bottle, storage, polyethylene, round, low density

Produto n.º: 713941
EUR Preço: Contacte-nos

White translucent storage bottle. Low-density polyethylene, Boston round with 28-400 neck finish. Cap sold separately. 237 mL, 6/pk.

Produtos recomendados